Trašų pardavimas

Amofosas (MAP) - granuliuotos koncentruotos tirpios mineralinės trąšos
Produkto charakteristika:
Nr.
Produkto charakteristika
Norma
1
Asimiliuojamų fosfatų masės dalis, %
46±1
2
Bendra azoto masės dalis, %
10±1
3
Vandens masės dalis, %, maks
1,0
4
Granuliometrija, granulių frakcijos dydis, masė:
mažiau nei 1 mm, %, maks
1–4 mm, %, min
mažiau nei 6 mm, %

3
95
100
5
Statinis granulių stiprumas (kg/cm2), min
3,0 (30)
6
Purumas, %, min
100
7
Radionuklidų aktyvumas, kBg/kg, ne daugiau
4